مربیان و همکاران خانه اسکیت
مهسا علایی

مهسا علایی

مربی اریال یوگا و ژیمناستیک

نیلوفر گردنیان

نیلوفر گردنیان

مربی اسکیت

تینا بهمنش

تینا بهمنش

مربی اسکیت

ریحانه فدایی

ریحانه فدایی

مربی اسکیت

نیلوفر مرادی

نیلوفر مرادی

مربی اسکیت

نگار مولائی مقدم

نگار مولائی مقدم

مربی اسکیت

نسرین داودیان

نسرین داودیان

مربی ژیمناستیک

ساناز رجبی

ساناز رجبی

مربی اسکیت

مهناز مولایی مقدم

مهناز مولایی مقدم

مدیر و مؤسس خانه اسکیت